Kevätkokous 25.3.2018

SUOMEN BEAUCERON RY

Kokouskutsu

Sääntömääräinen kevätkokous 25.3.2017 klo 13:00

Paikka: Ravintola-kahvila Hätilän kokki. Viipurintie 32 13210 Hämeenlinna

 1§ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen. Puheenjohtaja kutsuu avukseen yhden tai useamman sihteerin.

2§ Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen.

3§ Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

5§ Edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan tai hänen varamiehensä lausunnon esitteleminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.

6§ Yhdistyksen kärsimän vahingon ja rahastonhoitajan sovintotarjouksen käsitteleminen.

7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta.

8§ Yhdistyksen sääntöjen 4§,5§,6 §,10§, 12§ ja 14§, 15§ ja 17§:n muuttaminen.

9§ Muut hallituksen esittämät, sekä jäsenten vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

10§ Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain kahdennenkymmenennenneljännen (24.) pykälän määräykset.

Virallisen kokouksen päätyttyä palkitaan Vuoden Beauceron kilpailun voittajat.

 

Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset löydät vuoden ensimmäisestä Beauceron -lehdestä, joka jaetaan kaikille jäsenille!