Jäsenyys

Vuoden 2021 jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa, joka koronarajoitteiden vuoksi on siirretty tammikuulle.

© Krista Rosenlöf

Tilitiedot
IBAN: FI96 8000 1170 1204 15
BIC: DABAFIHH
Viitenumero:
– 1232 (vanhat jäsenet)
– 8882 (uudet jäsenet, liittymismaksu)

Perhejäsenellä on yhtäläinen äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsenelle kuuluvat myös muut jäsenedut, mutta hänelle ei postiteta omaa lehteä.

Kasvattaja voi liittää pennunostajan yhdistyksen jäseneksi edulliseen 10 euron hintaan ensimmäiseltä vuodelta. Tällöin käytetään myös uuden jäsenen viitettä 8882. Kasvattajan liittäessä pennunostajia yhdistyksen jäseneksi on kasvattajan vastuulla varmistaa pennunostajan suostumus jäseneksi liittämiseen.

Jäsenrekisteriä varten liittyessä ilmoitettavat vähimmäistiedot ovat jäsenen nimi, postitusosoite ja sähköpostiosoite. Tämä koskee sekä itse jäseneksi liittyviä että kasvattajien liittämiä uusia jäseniä.

HUOM! Mikäli jäsenmaksua ei makseta suoraan jäsenenä olevan henkilön tililtä, olkaa ystävällisiä ja laittakaa viitteen sijasta maksun viestikenttään tieto siitä, kenen jäsenmaksu kyseinen suorite on. Tämä koskee myös kasvattajia, jotka liittävät uusia jäseniä. Muistakaa myös, että uuden jäsenen kohdalla pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei riitä, vaan liittymisestä tulee ilmoittaa myös jäsensihteerille.  Lehti postitetaan jäsenille liittymishetkestä eteenpäin, ei takautuvasti.

Jäseneksi?
Jos haluat liittyä jäseneksi, laita yhteystietosi (nimi, postitusosoite, sähköpostiosoite) ja kuitti jäsenmaksusta jäsensihteerille:

jasensihteeri[at]suomenbeauceron.fi