SUOMEN BEAUCERON RY:N KEVÄTKOKOUS

LOHJAN ABC KABINETTI, HOSSANMÄENTIE 1, 08350 LOHJA

31.03.2023 KLO.19.30

TERVETULOA!

Jäsen saa edustaa yhtä (1) muuta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksissa.
Alle viisitoista (15) vuotiaalla ei ole äänioikeutta.
VALTAKIRJOJEN TARKISTUS KLO. 19.00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen. Puheenjohtaja kutsuu avukseen
  harkintansa mukaan yhden tai useamman sihteerin.
 2. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 3. Kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan
  lausunnon esitteleminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
 6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Muut hallituksen esittämät , sekä jäsenten vähintään neljätoista (14) päivää ennen
  kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat
 9. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja päättää,
  mikäli päätös on yksimielinen, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain
  kahdennenkymmenennenneljännen (24.) pykälän määräykset.