Valionarvosäännöt

Käyttövalion arvo (FI KVA)

Vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelystä koiran täytettyä 15 kk. 3 x ylimmän luokan 1. palkinto samasta palvelus- tai pelastuskoirakoelajista (IPOR) tai vähintään arvosana erittäin hyvä, joka on vähintään 90 % maksimipistemäärästä, vähintään kahden eri kalenterivuoden aikana ja vähintään kahdelta eri tuomarilta.

Paimennusvalion arvo (FI PVA)

Koira saa paimennusvalion arvon, kun sillä on 3 x 1. palkinto paimennuskokeen ylimmästä luokasta kahden eri tuomarin arvostelemana. Lisäksi vaaditaan, että koiralla on vähintään laatumaininta ”hyvä” näyttelyssä vähintään 15 kk iässä.

Muotovalion arvo (FI MVA)
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymis- tai soveltuvuuskokeesta). Luokanvaihtoon oikeuttava tulos paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikoe) ja lisäksi hyväksytty luonnetestitulos.

Suomen valionarvosäännöt – Suomen Kennelliitto